Emerytury spoglądają również na blockchain

Emerytury patrzą również na blockchain - emeryci

To z emerytury jest to temat gorąco dyskutowany na całym świecie. W rzeczywistości wiele systemów emerytalnych może być zagrożonych w perspektywie długoterminowej z powodu znacznych zmian w stosunkach między pracownikami a emerytami. Temat szczególnie odczuwalny w naszym kraju, o czym świadczą ogniste kontrowersje związane z uruchomieniem platformy czyta Fornero a następnie zatwierdzenie przez Limit 100. Alarm dotyczący naszego systemu emerytalnego i jego stabilności został niedawno podniesiony przezOECD, z raportem opublikowanym i przedstawionym w Tokio, zatytułowanym „Lepsza praca z wiekiem”, której tematem jest starzenie się społeczeństwa i polityka zatrudnienia. Z badania wynika, że ​​do 2050 r. We Włoszech liczba emerytów będzie jeszcze wyższa niż pracowników.

Blockchain i emerytury: zwycięska kombinacja?

Drugi Paweł Gianturco, starszy partner Deloitte i menedżer FinTech firmy, ciekawe odpowiedzi mogą pochodzić z łańcucha bloków, który może zaspokoić potrzeby włoskich obywateli w przyszłości, co w przeciwnym razie mogłoby wzbudzić wiele obaw. Według niego podatnicy i fundusze ubezpieczeń społecznych będą mogli bezpiecznie wymieniać dane w czasie rzeczywistym, wykorzystując rejestr zdecentralizowany. Modus operandi, który pozwoliłby na dokonywanie zmian szybciej i przy znacznie niższych kosztach niż to, co się obecnie dzieje. Jest to zatem szereg innowacji, które pozwolą pracownikom w bezpieczny i natychmiastowy sposób dostosować przyszłą emeryturę do swoich potrzeb.
Sam Gianturco dodał, że jeśli na razie trudno określić zarysy, które charakteryzować będą zmiany w systemach emerytalnych, to nietrudno zrozumieć, że technologia blockchain będzie miała głęboki wpływ na segment funduszy emerytalnych i funduszy emerytalnych. W ten sposób może powstać cnotliwy krąg, który może również prowadzić do wzrostu liczby i jakości produktów dostępnych dla rodzin, umożliwiając im spokojniejsze spojrzenie na wiek emerytalny.

Inicjatywa AUCTUS

Potwierdzając to, co zostało powiedziane do tej pory, napływają wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, że amerykański startup Auctus  byłby skłonny wstrząsnąć amerykańskim rynkiem emerytalnym, często charakteryzującym się niską przejrzystością, za pomocą technologii blockchain i inteligentnych umów.
Wśród wielu nierozwiązanych kwestii w tym zakresie należy wspomnieć o złym zarządzaniu i złych praktykach dotyczących wydajności, problemach ze zbieraniem składek, zbyt wielu ukrytych kosztach, złym zarządzaniu danymi i powtarzających się oszustwach. Tylko ten ostatni aspekt osiągnął sensacyjne rozmiary w ciągu ostatnich dwóch lat, zgodnie z Financial Times, w tym sensie zepsute 20% systemów emerytalnych.
Aby przezwyciężyć te problemy, AUCTUS postanowił opracować rozwiązania zapewniające wdrożenie blockchaina Ethereum oraz korzystanie z inteligentnych kontraktów. W tym celu zostanie użyty system, który będzie je mieszał automatycznie śledzi i pobiera składki emerytalne i emerytalne. Zdecentralizowane zarządzanie danymi, uważane nie tylko za bezpieczniejsze, ale także bardziej ekonomiczne niż scentralizowane serwery danych, może dać emerytom bardziej odpowiednie zabiegi i większe bezpieczeństwo.