Nowe usługi finansowe blockchain zatwierdzone przez FINMA

Nowe usługi finansowe typu blockchain zatwierdzone przez FINMA - szwajcaria finanse

FINMA, federalny organ nadzorczy działająca na szwajcarskich rynkach finansowych wydała komunikat, w którym informuje, że po raz pierwszy udzieliła zezwolenia na obrót papierami wartościowymi oraz licencji bankowej dwóm dostawcom działającym za pośrednictwem usługi finansowe blockchain. 

W swoim komunikacie prasowym FINMA wyjaśnia, w jaki sposób i modele biznesowe, które opierają się na łańcuchu bloków a jej technologia nie może wymykać się ograniczeniom wynikającym z regulacji, zwłaszcza w odniesieniu do walki z finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy. Procedury regulacyjne, do których do których odnosi się FINMA, to AML (Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) i KYC (Poznaj swojego klienta). 

Il dokument podpisany przez Financial Services Authority w Szwajcarii podkreśla również, że walka z praniem pieniędzy może być skuteczna tylko poprzez prawidłową identyfikację osób dokonujących transakcji, w ten sposób zawsze można kontrolować wszystkie zaangażowane strony. 

Po preambule komunikatu prasowego, w którym podkreślono znaczenie regulacje w branży blockchain, FINMA przyznała dwie autoryzacje, jedną Sygnum Ltd, która zajmuje się obrotem i zarządzaniem aktywami cyfrowymi, takimi jak frank cyfrowy (CHF) i bitcoin. Drugim blockchainem finansowym, któremu udzielił autoryzacji, jest SEBA Crypto SA, bank, którego celem jest nawiązanie kontaktu między zasobami tradycyjnymi a cyfrowymi.