DMT ogłasza CERA, system blockchain do śledzenia minerałów

DMT ogłasza CERA, system blockchain do śledzenia minerałów - łańcuch bloków

Niemiecka firma inżynieryjna DMT ogłosił uruchomienie WOSK, oparty na blockchain system certyfikacji zaprojektowany do obsługi przemysł wydobywczy. Firma faktycznie wydała komunikat prasowy, zapowiadając wdrożenie systemu, który ma na celu śledzenie minerałów, wraz z innymi materiałami. Oprócz osiągnięcia wyznaczonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, rozwiązanie jest również w stanie zaoferować identyfikowalność surowców od kopalni do gotowego produktu.
DMT zajmuje się rozwojem CERA od 2015 roku i obecnie planuje uruchomienie rozwiązania w 2020 roku. Wsparcie finansowe dla operacji zapewnił Surowce EIT, w skład którego wchodzi rada doradcza Volkswagen, Fairphone, Euromines, University of Southern Denmark, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (ECE) i Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej (JRC). Wydaje się, że tylko słynna niemiecka marka motoryzacyjna chce skorzystać z CERA, więc możesz używać certyfikowanych surowców do budowy swoich pojazdów.
Zespół programistów, który uruchomił CERA, obejmuje, oprócz techników DMT, badaczy i menedżerówUniwersytet w Leiden w Holandii, austriacki Leoben, Z "Politechnika w Luleåoraz TÜV NORD CERT GmbH.

Dlaczego ogłoszenie jest ważne

Znaczenie wydarzenia polega na tym, że sektor minerałów potrzebuje odpowiednich certyfikatów poświadczać różne informacje związane z wydobyciem surowców. Wśród informacji, które muszą zostać poświadczone, należy wskazać geograficzne położenie wydobycia, proces, który miał miejsce oraz jakość środowiska pracy. Jest to w istocie szereg informacji uznawanych za fundamentalne, gdyż pozwala na monitorowanie i kontrolowanie działalności firm, a tym samym unikanie możliwości stosowania nieortodoksyjnych metod, nastawionych na maksymalny zysk.
W wyniku procesu uruchomionego przez CERA dlatego każdy minerał będzie posiadał własną certyfikacjęa raczej spośród wszystkich niezbędnych liczba, która obecnie wynosi nie mniej niż 40, jedna różniąca się od drugiej, bez której firma nie może być w porządku.
CERA zasadniczo wykracza poza problemy związane z faktem, że istnienie różnych standardów certyfikacji stosowanych dla różnych minerałów, regionów i procesów wydobycia może pozostawić niebezpieczne luki dla mniej poważnych i ostrożnych firm.

Sposób działania CERA

W tym konkretnym przypadku jednostka certyfikująca, właśnie po to, aby móc wdrożyć proces charakteryzujący się maksymalną możliwą przejrzystością i bezpieczeństwem, zdecydowała się na stworzenie nowego blockchaina abyś mógł modelować go zgodnie ze swoimi konkretnymi potrzebami.
Rezultatem jest hybrydowa i zastrzeżona baza danych, w której wszystkimi informacjami można zarządzać centralnie, a tylko część z nich zostanie udostępniona publicznie. Cecha, która sprawi, że purystów podniesie usta, jak Prywatny DLT, ostry z koncepcyjnego punktu widzenia z zasadami, które informują rejestry publiczne, zaczynając od Bitcoin.