Blockchain: co to jest, jak działa i sektory, w których należy go wdrożyć

Co to jest Blockchain? Jakie są obszary, w których można to wdrożyć? Dlaczego technologia blockchain związana jest z Bitcoinem i kryptowalutami? W tym przewodniku dowiadujemy się, czym jest technologia Blockchain lub „łańcuch bloków”.

Wideo, jak działa Blockchain

Blockchain i Bitcoin: jaka korelacja?

Na pewno wszyscy wiemy Bitcoin, ale nie wszyscy dokładnie wiemy jak działają Bitcoiny i na czym te zasoby cyfrowe są oparte.

Bitcoiny oparte są na rewolucyjnej technologii o nazwie Blockchain, ale w rzeczywistości koncepcja nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać.

Po zrozumieniu jego prawdziwego funkcjonowania nie można wywnioskować, że jego wynalazek jest prawdziwy „innowacje naukowe”, który ucieleśnia prawdziwą rewolucję technologiczną w erze Fintech.

W rzeczywistości technologia ta jest w stanie rozwiązać jeden z najtrudniejszych problemów w dziedzinie informatyki i bezpieczeństwo cybernetyczne: zapobieganie powielaniu informacji i danych osobowych.

Bitcoiny to aktywa, informacje i dane, których jednak nie wolno absolutnie powielać: zasobów cyfrowych nie da się dokładnie sklasyfikować dzięki łańcuchowi bloków lub łańcuchowi bloków.

Jest to podrodzina technologii, w której rejestr jest skonstruowany jako jeden łańcuch bloków zawierające transakcje i których walidację powierzono mechanizmowi konsensusu, dystrybuowanemu we wszystkich węzłach sieci, które są upoważnione do uczestnictwa w procesie walidacji transakcji, które mają zostać włączone do rejestru.

Używany system składa się z bardzo złożonej techniki, która wykorzystuje Kryptografia aby utworzyć zaszyfrowane bloki, które są połączone razem.

A potem stworzyliśmy to założenie, które możemy już zdefiniować doraźnie czym jest blockchain.

Blockchain: co to jest?

Blockchain to rejestr strukturalny jako „łańcuch bloków„Gdzie każdy blok jest powiązany z następnym i, oczywiście, również z poprzednim za pośrednictwem niezmienne klucze kryptograficzne.

Blockchain to rejestr publiczny (baza danych), który nie jest unikalny, ale Rozpowszechniane: oznacza to, że rejestr ten nie znajduje się na jednym serwerze, ale na tysiącach komputerów z tym samym rejestrem publicznym (wszystkie te same).

Oczywiście, aby się połączyć, komputery muszą mieć dokładnie ten sam Blockchain: oto jest conditio sine qua non co czyni tę technologię całkowicie nienaruszalną i niezmienną.

Aby zmodyfikować Blockchain, należy upewnić się, że jest on poprawiony na wszystkich innych komputerach. W rzeczywistości, aby kontynuować, konieczne jest zidentyfikowanie całego łańcucha bloków na wszystkich komputerach, na których jest on wstawiony i zainstalowany.

Jak łatwo zrozumieć, nie można go modyfikować: właśnie dlatego jedną z jego głównych cech jestniezmienność.

W rzeczywistości od 2009 roku, w którym Bitcoin został utworzony, podjęto niezliczone próby naruszenia Blockchain i nikomu się to nie udało.

Blockchain to rejestr - rozpowszechniany - to znaczy bez centralnej walidacji „systemu lub organizacji”. DLT zapewniają zatem mechanizm sprawdzania poprawności, z kolei dystrybuowany w oparciu o koncepcję zgoda.

Oprogramowanie Blockchain i Peer-to-Peer

Należy wiedzieć, że Blockchain to duża baza danych do zarządzania zaszyfrowanymi transakcjami w zdecentralizowanej sieci peer-to-peer, która na nowo definiuje doraźnie sposób, w jaki tworzymy, uzyskujemy i wymieniamy wartość.

A Sieć peer-to-peer o P2P to sieć złożona z wielu komputer, wszystkie są sobie równe, bez centrum, które dowodzi.

Nie ma centralnego serwera, nie ma wszystkich komputerów, na których jest zainstalowane oprogramowanie uguali: logika zarządzanie jest zbudowany wokół nowej koncepcji zaufania między wszystkimi podmiotami.

Nikt nie ma możliwości dowodzenia, a proces decyzyjny przechodzi ściśle przez proces budowy zgoda.

istota Rozpowszechniane, każdy może go zainstalować na swoim komputerze. Nic dziwnego, że blockchain to technologia, która pozwala na tworzenie dużej rozproszonej bazy danych i zarządzanie nią w celu zarządzania transakcjami współdzielonymi między wieloma węzłami w sieci.

Jak wyświetlić Blockchain?

Aby móc wyświetlić blockchain, po prostu połącz się z jedną z wielu stron eksploratora: na przykład najbardziej znana i najczęściej używana jest na pewno www.blockchain.info.

W ramach tej witryny możliwe jest przeglądanie całego łańcucha bloków: na początku listy będzie można zobaczyć ostatni blok dodany do łańcucha bloków. Jest wiele osób, w tym celebrytów, którzy zainwestowali w aplikacje typu blockchain dla bitcoinów i kryptowalut. Krążą plotki Smoki Den i Bitcoin połączyli siły, aby uruchomić oprogramowanie handlowe.

W każdym bloku można kliknąć i wyświetlić wszystkie jego dane: przewijając główne funkcje tego bloku, można zobaczyć wszystkie transakcje Bitcoin, które są wstawione w tym bloku.

Dla każdej transakcji można dowiedzieć się, kto zainicjował transakcję ( portfel bitcoin gdzie ta transakcja się rozpoczęła) i skąd pochodzi (portfel bitcoin, który otrzymał transakcję).

Ponadto możesz również zobaczyć, ile bitcoinów zostało wysłanych, ile otrzymano i wiele innych szczegółów. Na tej podstawie można zrozumieć, w jaki sposób wszystkie transakcje BTC są publiczne.

anonimowość

Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego klucz publiczny portfela, a w każdym razie zainteresowana strona pozostaje anonimowy.

Po umieszczeniu wszystkich transakcji w blokach bloki te potwierdzone kluczem kryptograficznym stają się nieodwracalne.

Oprócz tego, że blockchain jest nienaruszalnymożemy powiedzieć, że transakcje są nieodwracalny: Dzięki temu jest to naprawdę niezawodne, bezpieczne narzędzie do przesyłania danych. Właśnie dlatego technologię Blockchain można wdrożyć w różnych sektorach.

Transakcje są dość szybkie i nie pociągają za sobą zbyt wysokich kosztów: na przykład w przypadku bitcoinów transakcje zajmują około jednego dziesięć minut (tzn. dodanie każdego nowego bloku do sieci zajmuje dziesięć minut) przelew bankowy kilka dni, jeśli za granicą nawet tydzień.

Inne kryptowaluty korzystające z tej samej technologii są bardzo szybkie, niektóre na przykład zajmują tylko kilka sekund.

Jeśli chodzi o koszt, a mała dopłata wstawić transakcję w bloku: koszt różni się w zależności od kryptowaluty użytej do transakcji.

Kolejnym niezwykłym czynnikiem oferowanym przez technologię blockchain jest możliwość implementacji w dowolnym rejestrze publicznym, nie tylko w Bitcoinach i kryptowalutach.

Na przykład Hipoteka jest to rejestr publiczny i jako taki można zastosować technologię „łańcucha blokowego”.

Kolejny konkretny przykład zastosowania Blockchain dotyczy Torba Sidney, który ogłosił, że wdroży nową usługę transakcyjną opartą na blockchain, aby wszystko było łatwiejsze i szybsze, ale przede wszystkim znacznie bezpieczniejsze.

Blockchain w sektorze przemysłowym

Chociaż technologia Blockchain jest powiązana z rynkiem kryptowalut, a w szczególności z Bitcoinami, technologia blockchain ma zastosowanie w każdym sektorze i może pociągać za sobą ogromne korzyści.

Na przykład w sektor przemysłowy, wszystkie dane dotyczące transakcji drukowanych na papierze można wyeliminować, aby móc przejść do transakcji dzięki Blockchain.

W dziedzinie firmy produkujące, dzięki jego wdrożeniu można uzyskać kilka korzyści:

  • eliminacja jednego lub więcej pośredników;
  • szybkość transakcji, dzięki sieci możliwe jest przeprowadzenie jednej w dowolnym momencie bez polegania na pośredniku;
  • większa przejrzystość, biorąc pod uwagę niemożność zmiany jej treści;
  • bezpieczeństwo, jak już kilkakrotnie powtarzane, tę cechę zapewnia jej nienaruszalność;
  • odporność, wszystkie terminale są podłączone do łańcucha w celu wymiany informacji;
  • automatyzacja, możliwość automatycznego planowania wszystkich płatności.

Blockchain w sektorze bankowym

Il sektor bankowy jest to kolejny sektor, który może czerpać interesujące korzyści z wdrożenia technologii blockchain.

Wynika to z wyjaśnionej już szybkości transakcji, kontroli przepływów pieniężnych, a przede wszystkim z nietykalności danych.

W rzeczywistości technologia ta rozwija się już w niektórych sektorach dotyczących ubezpieczeń, logistyki itp.

Blockchain: jakie są wady?

Oprócz wad lepiej byłoby zdefiniować je jako przeszkody i trudności wynikające z korzystania z łańcucha bloków. Pierwszy dotyczy prawodawstwa, ponieważ każda jednostka biznesowa musi zapewnić, że wdrożona technologia blockchain jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Drugim problemem jest zwiększenie legalności robotów komercyjnych, takich jak niemiecki robot komercyjny o nazwie Bitcoin Miliarder.

Ponadto konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na ich wykorzystanie i odpowiednie wprowadzenie danych osobowych, zwłaszcza jeśli jest to publiczny Blockchain. Jeśli chodzi o transakcje, może się zdarzyć, że nie są one szybkie, ale wymagają czasu.

Inteligentne kontrakty zastosowane do technologii Blockchain

Gli inteligentne kontrakty są bardzo przydatne do sprawnego przebiegu transakcji. Ponadto reprezentują neutralną część, aby móc rozwiązać wszelkie problemy.

Umowy te mają fundamentalne znaczenie dla technologii blockchain, nawet jeśli nie mają żadnych wymagań prawnych.

Inteligentne kontrakty są realizowane za pomocą kodów za pomocą komputera, w którym są obecne wszystkie warunki części transakcji.

Aby lepiej zrozumieć wykorzystanie inteligentnych umów, można wspomnieć o przypadku firmy ubezpieczeniowej AXA. Ze względu na opóźniony lot postanowiono zwrócić klientom pieniądze za pośrednictwem polisy ubezpieczeniowej opartej na blockchainie Ethereum.

W rzeczywistości spełnia dwie główne funkcje: pierwszą jest prowadzić rejestr umowy dostępny dla wszystkich, podczas gdy drugi służy do aktywacji płatność automatyczna wszystkim klientom, którzy opóźnili się o ponad dwie godziny lotu.

Aby skorzystać z tego ubezpieczenia, wystarczy kupić je online. W tej chwili technologia ta jest wykorzystywana tylko do lotów międzykontynentalnych kierowanych do Stanów Zjednoczonych, ale firma zamierza rozszerzyć tę nowość na wszystkie loty.

Z tego konkretnego przykładu możemy wywnioskować, jak inteligentne kontrakty mogą być przydatne we wszystkich obszarach i sektorach do zawierania transakcji: dzięki nim przezroczystość, unikasz jakichkolwiek problemów i kontrowersji.