FDIC poprosił nabywców Signature o wstrzymanie wszelkich działań związanych z kryptowalutami

FDIC prosi nabywców podpisu o zaprzestanie wszelkiej działalności związanej z kryptowalutami – Robinhood zgłasza się do FDICSignature Bank, jedno z dwóch głównych amerykańskich miejsc docelowych dla firm kryptowalutowych, zostało zamknięte przez nowojorskie organy regulacyjne 12 marca 2023 r. Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), Departament Skarbu i Rezerwa Federalna powołały się na „ryzyko systemowe” wynikające z ekspozycji banku na kryptowaluty.

Signature Bank był znany jako jeden z nielicznych banków w USA, który oferował usługi bankowe firmom kryptograficznym, w tym konta sprawdzające, przelewy międzynarodowe i opiekę cyfrową. Bank uruchomił również własną platformę blockchain o nazwie Signet, która umożliwiła klientom handel dolarami amerykańskimi za pośrednictwem prywatnej sieci opartej na Ethereum.

Jednak bank był również narażony na duże wahania cen kryptowalut i potencjalne straty w wyniku oszustw, włamań hakerskich lub naruszeń przepisów. Według regulatorów bank nie wdrożył odpowiednich środków ograniczających te ryzyka i zapewniających bezpieczeństwo środków deponentów.

FDIC powiedział, że wszyscy deponenci Signature Bank otrzymają pełny zwrot pieniędzy, a depozyty niezwiązane z kryptowalutami będą przyjmowane przez oddział New York Community Bancorp. Depozyty związane z kryptowalutami zostaną jednak zamrożone do czasu dalszego dochodzenia i mogą zostać utracone lub zajęte.

FDIC zaprzeczyła, jakoby wymagała od nabywców Signature rezygnacji ze wszystkich aktywów kryptograficznych

FDIC zaprzeczył wcześniejszemu raportowi agencji Reuters, który twierdził, że „każdy nabywca Signature musi wyrazić zgodę na porzucenie wszystkich aktywów kryptograficznych banku”, powołując się na dwa nienazwane źródła. Rzecznik FDIC powiedział, że agencja nie postawiła żadnych warunków potencjalnym nabywcom i współpracuje z innymi władzami, aby znaleźć rozwiązanie sprawy.

Rzecznik dodał jednak również, że FDIC oczekuje od kupujących przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i ochrony konsumentów oraz wykazania się zdolnością finansową i operacyjną do obsługi aktywów kryptograficznych.

Niektórzy analitycy spekulowali, że kupujący mogą być zainteresowani nabyciem tylko niektórych części Signature Bank, takich jak tradycyjne konta czekowe lub platforma Blockchain Signet. Inni sugerowali, że kupujący mogą być zniechęceni do zaangażowania banku w kryptowaluty ze względu na związane z tym ryzyko prawne i reputacyjne.

wnioski

Zamknięcie Signature Bank było poważnym ciosem dla branży kryptowalut w USA, która już borykała się z przeszkodami regulacyjnymi i nieufnością opinii publicznej. Decyzja regulatorów wzbudziła również pytania o bezpieczeństwo i stabilność innych banków zaangażowanych w kryptowaluty lub ich zdecentralizowane alternatywy. Przyszłość relacji między światem tradycyjnej bankowości a światem kryptowalut będzie zależała od zdolności obu sektorów do współpracy i wprowadzania innowacji zgodnie z przepisami.