Tento web jsme vytvořili, abychom poskytovali informace a zprávy všem nadšencům kryptoměny.

Naše není finanční poradenství, ale novinky a vysvětlení, jak nakupovat, prodávat a kolísat tržní výkyvy.

Tento zpravodajský portál není periodikem, ale jednoduchým blogem, který řídí a spravuje

Kontakty společnosti

Crypto-valuta.net
Dům sv. Magnuse
London
EC3R 6HE